Πότε θεωρείται ο ίδιος ο φοιτητής δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος;

Δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4172/2013 Α΄167 (έχει εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ).

Προβολές : 2.455