Με ποιά κριτήρια γίνεται η επιλογή και τί ισχύει με την επιχορήγηση για τη συμμετοχή στο Erasmus+ για Σπουδές;

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για τη δράση Erasmus+ για Σπουδές είναι εδώ.

Το ποσό επιχορήγησης Erasmus+ που λαμβάνει μετακινούμενος φοιτητής, είναι ενισχυτικό ως προς τις δαπάνες διαβίωσης στο εξωτερικό. Το κόστος διαβίωσης κάθε μετακινούμενου ποικίλει κι εξαρτάται από τον τρόπο διαβίωσης  (π.χ. δυνατότητα διαμονής σε εστία-εφόσον υπάρχει στο Ίδρυμα υποδοχής- επιλογή ενοικίασης μικρού ή μεγάλου καταλύματος, διατροφή εντός ή εκτός εστίας κτλ.). Η επιχορήγηση Erasmus+ δίνεται σε δύο δόσεις: α’ δόση – 80% με την αναχώρηση και β’ δόση – 20% με την επιστροφή, κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής .  Συγκεκριμένα για τα ποσά ανά ομάδα χωρών του Προγράμματος παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (llp.outgoing@upatras.gr, 2610 996610/969029)

Προβολές : 1.098