Αν με δεχτούν στην χώρα υποδοχής και αποφασίσω να μην πάω τελικά τι γίνεται;

Στην περίπτωση που ο φοιτητής γίνει αποδεκτός από κάποιο Ίδρυμα/φορέα υποδοχής και αποφασίσει να μην μετακινηθεί θα πρέπει να στείλει e-mail ακύρωσης το συντομότερο δυνατό στο Ίδρυμα/φορέα υποδοχής με κοινοποίηση στο Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματός του και στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο (llp.outgoing@upatras.gr για τη δράση των Σπουδών,  llp.placements@upatras.gr για τη δράση της Πρακτικής Άσκησης).

Προβολές : 398