Η γνώση ξένης γλώσσας, εκτός από τα αγγλικά, είναι υποχρεωτική π.χ. αν επιθυμούμε να μετακινηθούμε στην Ιταλία πρέπει να γνωρίζουμε ιταλικά;

Κάθε ίδρυμα υποδοχής ορίζει την γλώσσα στην οποία προσφέρονται τα μαθήματα καθώς και το γλωσσικό επίπεδο. Θα χρειαστεί να περιηγηθείτε στα sites των ξένων Ιδρυμάτων που σας ενδιαφέρουν και να δείτε τα γλωσσικά προ-απαιτούμενα για φοιτητές Erasmus (Erasmus exchange students).

Προσοχή: τα γλωσσικά προαπαιτούμενα οποία διαφέρουν από Ίδρυμα σε Ίδρυμα.

Προβολές : 507