Πώς θα ξέρουμε ποιά από τις δύο δράσεις του Πρόγράμματος να επιλέξουμε, το Erasmus Σπουδές ή Erasmus+ Πρακτική Άσκηση;

Η δράση Erasmus για σπουδές αφορά σε παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση μέρους πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, ενώ η δράση Erasmus+ για πρακτική άσκηση αφορά σε πρακτική/εργασία σε φορέα/ίδρυμα υποδοχής.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε σχετικά και τον/την Συντονίστρια του Τμήματός σας και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (2610 969029/996610/969036, llp.outgoing@upatras.gr / llp.placements@upatras.gr).

Προβολές : 311