Ποιά είναι η διαδικασία σύναψης δι-Ιδρυματικής συμφωνίας Erasmus+;

Βασικά στάδια της διαδικασίας σύναψης δι-Ιδρυματικής συμφωνίας Erasmus+ είναι:

  • επικοινωνία των contact persons (μέλη διδακτικού προσωπικού) των Ιδρυμάτων Προέλευσης και Υποδοχής ως προς των αριθμό των μετακινούμενων, κύκλο σπουδών και subject area
  • ενημέρωση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
  • συμπλήρωση επισήμου template Erasmus+ της δι-ιδρυματικής συμφωνίας, εφόσον ο εταίρος δεν χρησιμοποιεί το Erasmus dashboard [στόχος του νέου Προγράμματος Erasmus+ είναι η ψηφιοποίηση των δι-Ιδρυματικών συμφωνιών Erasmus+. Επομένως, όλες οι συμφωνίες από το 2022-23 πρέπει να δημιουργούνται ψηφιακά (συμβουλευτείτε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)]
  • κωδικοποίηση των subject areas (αναλυτικά οι πληροφορίες σχετικά με επιστημονικά πεδία είναι διαθέσιμες εδώ).
  • διαδικασία υπογραφών (αναλαμβάνει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
Προβολές : 301