Είμαι απόφοιτη/τος του Ιδρύματος και διατηρώ προφίλ στον Ιστότοπο Αποφοίτων (Alumni). Χρειάζεται να συμπληρώσω τις ίδιες πληροφορίες και στο προφίλ μου στον Ιστότοπο του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης;

Όχι, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων που περιέχονται στο προφίλ του Ιστότοπου Αποφοίτων. Ο συγχρονισμός αυτός είναι εφικτός με την επιλογή “Alumni Sync” από τη σελίδα προφίλ χρήστη του Ιστότοπου του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης. Στη συνέχεια, η/ο απόφοιτη/τος μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω το προφίλ της/του συμπληρώνοντας και τα επιπλέον πεδία που υπάρχουν στον Ιστότοπο του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης. Οδηγίες για το συγχρονισμό του προφίλ χρήστη περ