Σε ποια ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να συνδεθώ για να κάνω εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών μετά από την μετεγγραφή από άλλο Πανεπιστήμιο;

Για υποβολή αίτησης εγγραφής θα συνδεθείτε στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr

Βεβαιωθείτε ότι καταχωρείται τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε λάβει από τη Γραμματεία του Τμήματός σας.

Δεν χρειάζεται να κάνετε τη διαδικασία σε περίπτωση που σε προηγούμενα έτη είχατε εγγραφεί στο Π.Π.  Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Προβολές : 808