• Φωτογραφία

  • Όνομα

  • Χρήση από Τμήμα

  • Κτίριο

  • Τύπος

  • Θέσεις

  • WiFi

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

374

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

208

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

208

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φαρμακευτικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Υπόγειο
Αμφιθέατρο

140

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κτίριο Β
1ος Όροφος
Εργαστήριο

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Αίθουσα διδασκαλίας

112

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Αίθουσα διδασκαλίας

168

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας