Ανταγωνιζόμαστε το σύνολο των φοιτητών ή αυτούς απ’ την ίδια σχολή;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μοριοδότησης/επιλογής πραγματοποιείται συνέντευξη των υποψηφίων για την επιλογή/έγκριση από τον Συντονιστή Erasmus+ ή την Επιτροπή του Τμήματος , η οποία πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης (Σπουδές / Πρακτική άσκηση) και στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση/μοριοδότηση/κατάταξη ανά Τμήμα.

 

Προβολές : 345