Πως μπορώ να υπογράψω αρχεία pdf με τη χρήση του Adobe Reader DC;

Προκειμένου να υπογράψουμε ψηφιακά  έγγραφα pdf θα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του υπολογιστή μας, το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Πατρών (οδηγίες ελέγχου). Επίσης θα πρέπει να έχουμε παραμετροποιήσει κατάληλα τον Adobe Reader DC. (οδηγίες παραμετροποίησης).

1Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείου με χρονοσήμανση
Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Επιλέγουμε Tools-> Certificates

cert_sign

2Επιλέγουμε Digitally Sign-> OK.

3Επιλέγουμε το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ψηφιακή μας υπογραφή.

final_signature

4Ελέγχουμε εάν το πιστοποιητικό που μας εμφανίζεται είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού κι επιλέγουμε Sign.

Εάν χρησιμοποιούμε συσκευή Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) όπως Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ή Κρυπτογραφική συσκευή τύπου USB (token), θα μας ζητηθεί να εισάγουμε το Pin.

cert_sign4

5Μας ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας.

Μας ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας.

timestamp7

Το έγγραφό μας εμφανίζεται υπογεγραμμένο ψηφιακά συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής.

final_signature

Προβολές : 34