Υπάρχει ελάχιστος / μέγιστος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να δηλώσουμε κατά το εξάμηνο κινητικότητας στο εξωτερικό;

Πρέπει να δηλώσετε τόσα μαθήματα ώστε το σύνολο των ECTS να είναι 30 εφόσον μετακινηθείτε για ακαδημαϊκό εξάμηνο ή 20 ECTS αν μετακινηθείτε για 3-μηνο (εκπόνηση μέρους πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας). Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματός σας  σχετικά με την επιλογή μαθημάτων στο Ίδρυμα Υποδοχής και την αντιστοίχισή τους με μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Προβολές : 386