Πως μπορώ να ελέγξω αν ένα αρχείο pdf έχει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή;

Όταν ανοίγουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η Αρχή Harica, με το Adobe Reader θα πρέπει να βλέπουμε τη σήμανση Signed and all signatures are valid ώστε να βεβαιωθούμε ότι η υπογραφή είναι έγκυρη και δεν έχει γίνει επεξεργασία του εγγράφου μετά την υπογραφή. Κάνουμε κλικ πάνω στην υπογραφή για να δούμε περισσότερες πληροφορίες.

val1a

Επιλέγουμε Signature properties

val2

Ελέγχουμε όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται ώστε να είναι έγκυρες και να έχει γίνει η επικύρωσή τους από τo Adobe Reader. Είναι σημαντικό η ημερομηνία υπογραφής να προκύπτει από διακομιστή χρονοσήμανσης (embedded timestamp).

val3

Προβολές : 21

betterdocs-category-icon

Φοιτητική μέριμνα

101