Πως υποβάλλω διαδικτυακή αίτηση εισαγωγής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών;

Για τη διαδικτυακή αίτηση συνδεθείτε στο σύνδεσμο https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του Iστότοπου του Πανεπιστημίου Πατρών www.upatras.gr στην επιλογή «Μεταπτυχιακές Σπουδές», «Διαδικτυακή πύλη για υποβολή αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές».

Προβολές : 894