Για να μπορέσουμε να πάμε Erasmus πρακτική θα πρέπει να μας έχουν δεχτεί 2 φορείς;

Για την πρακτική άσκηση μπορείτε κατά τη διαδικασία της αναζήτησης φορέα να επικοινωνήσετε με πολλούς φορείς αλλά για την υποβολή της αίτησης επιλέγετε μόνο ένα (1) φορέα υποδοχής, ο οποίος και δεν αλλάζει.

Προβολές : 416

betterdocs-category-icon

Φοιτητική μέριμνα