Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ποιος θα είναι ο δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος;

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και δύο υπεύθυνες δηλώσεις α) συναίνεσης και β) για αληθή και ακριβή στοιχεία.

 

Προβολές : 909