Πού υποβάλετε η αίτηση στέγασης;

Η αίτηση υποβάλετε  στην ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στέγασης του Πανεπιστημίου Πατρών https://stegasi.upatras.gr με τους προσωπικούς κωδικούς του φοιτητή.

Προβολές : 565