Πως υποβάλλεται και πότε η αίτηση για δωρεάν σίτιση και ποια η διαδικασία για τους πρωτοετείς φοιτητές;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο https://sitisi.upatras.gr με τους προσωπικούς κωδικούς του φοιτητή.

Τα αναλυτικά δικαιολογητικά, για όλες τις περιπτώσεις, αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/sitisi/.

Η αίτηση υποβάλλεται κάθε 1η Σεπτέμβρη (μέχρι την ημερομηνία που θα ορίσει η Διοίκηση του Ιδρύματος) κάθε ακαδ. έτους.

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν ειδική κάρτα δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://sitisi.upatras.gr/sitisi  από την ημερομηνία εγγραφής τους έως την 31η  Οκτωβρίου 2023.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ειδικής κάρτας δωρεάν  σίτισης αποτελεί  α) η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα εισαγωγής , β) η έκδοση σχετικής βεβαίωσης εγγραφής και γ) η παραλαβή σχετικών κωδικών πρόσβασης.

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έκδοσης ειδικής κάρτας δωρεάν  σίτισης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στην ενότητα Σίτιση:

https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/sitisi /

Προβολές : 4.282