Ποιο είναι το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για τους φοιτητές με τόπο διαμονής στο Δήμο Πατρέων;

40.500 euro για ένα τέκνο, με προσαύξηση για παραπάνω εξαρτώμενα μέλη.

Προβολές : 1.438