Ποια είναι η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος;

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν δύναται να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Προβολές : 1.985

betterdocs-category-icon

Φοιτητική μέριμνα

101