Στην προσπάθεια επανεγγραφής στο εξάμηνο εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχει ανοιχτή περίοδος».

Η δικτυακή πύλη για επανεγγραφή στο εξάμηνο είναι κλειστή.

Ενημερωθείτε  μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματός σας για τις ημερομηνίες επανεγγραφής (ανανέωση εγγραφής) σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ή εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Προβολές : 449