Στην προσπάθεια δήλωσης μαθημάτων εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχει ανοιχτή περίοδος».

Η δικτυακή πύλη για δήλωση μαθημάτων είναι κλειστή.

Ενημερωθείτε  μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματός σας για τις ημερομηνίες δήλωσης μαθημάτων σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ή εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Προβολές : 567