Έχει ολοκληρωθεί η επανεγγραφή στο εξάμηνο. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει έλεγχος της ορθής καταχώρησης της;

Από τη δικτυακή πύλη επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή «Επανεγγραφή Φοιτητή σε Εξάμηνο» (εγχειρίδιο χρήσης παράγραφος 1.5) και στη συνέχεια ανατρέξτε στην καρτέλα ‘Λίστα Αιτήσεων Εισαγωγής’ για να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας ή εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Προβολές : 650