Έχει ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων. Πώς μπορεί να γίνει έλεγχος της καταχώρησης;

Από τη δικτυακή πύλη επιλέξτε από την καρτέλα «Υπηρεσίες Φοιτητή» την επιλογή «Ακαδημαϊκό έργο» (εγχειρίδιο χρήσης παράγραφος 1.9) για να ελέγξετε την καταχώρηση των μαθημάτων ή εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Προβολές : 709