Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης σε ένα Π.Μ.Σ.;

Στον Κανονισμό κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ρυθμίζεται εάν υπάρχει δυνατότητα παροχής του Προγράμματος ως μερικής φοίτησης.

Προβολές : 505