Πόσους μήνες διαρκεί η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό;

Η Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην προσπάθειά της να ενισχύσει την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, έχει αποφασίσει τη χρηματοδότηση των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Erasmus+ Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση» από 2 μήνες έως και 3 μήνες το ανώτερο.

Προβολές : 431