Ποιες είναι οι γλωσσικές ελάχιστες προϋποθέσεις για κάθε χώρα;

Για τη δράση της πρακτικής άσκησης απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα  είναι η γνώση γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον με πιστοποίηση (πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ). Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά κάτω του επιπέδου Β2.

Προβολές : 290

betterdocs-category-icon

Φοιτητική μέριμνα