Σχετικά με την πρακτική σε επιχείρηση μπορούμε να συνδυάσουμε το πρόγραμμα με τις internships που ανακοινώνουν οι εταιρείες/επιχειρήσεις;

Είναι εφικτό να συνδυαστεί η πρακτική Erasmus με τα internships που ανακοινώνουν οι επιχειρήσεις, εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών σας και συμβατές με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Erasmus+ ως προς τη διαδικασία, τα έντυπα και τις προθεσμίες.

Προβολές : 307