Τηλεκπαίδευση

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Αίτηση για Zoom Webinars

Για διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίων.

Αίτηση για Zoom Large Meeting 500

Αύξηση του ορίου συμμετεχόντων στις διαλέξεις σας απο 300 σε 500.

Αίτηση για Zoom Large Meeting 1000

Αύξηση του ορίου συμμετεχόντων στις διαλέξεις σας απο 300 σε 1000.