Φιλοξενία Ιστοτόπων

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Αίτηση Web Hosting

Φιλοξενία ιστοτόπων οργανικών μονάδων στις υποδομές του Upnet.

Αίτηση Λειτουργίας Webserver

Αίτηση επίτρεψης πρόσβασης σε web server από το Διαδίκτυο.

Αίτηση Εγγραφής DNS

Για Web Server στις Υπολογιστικές Υποδομές του ΕΔΥΤΕ, (okeanos, vima)

Αίτηση Έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού SSL Για Ιστότοπο.

Ψηφιακά πιστοποιητικά εξυπηρετητών από την Sectigo.