Α.4. για Φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Αίτηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό

Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό

Αίτηση Ένταξης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.