Αιτήσεις Μεταπτυχιακών / Διδακτορικών

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Διαδικτυακή πύλη για υποβολή αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές

Όλα τα ενεργά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με συμπληρωματικές πληροφορίες και συνδέσμους.

Διαδικτυακή πύλη για υποβολή αίτησης για διδακτορικές σπουδές

Όλα τα ενεργά Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με συμπληρωματικές πληροφορίες και συνδέσμους.