Αιτήσεις Φοιτητικής Μέριμνας

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Αίτηση δωρεάν σίτισης

Αίτηση και παραλαβή κάρτας για δωρεάν σίτιση.

Αίτησης Στέγασης

Για στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες ή σε μισθωμένες κλίνες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτησης για στεγαστικό επίδομα

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 128839/Ζ1/20-10-2022 (Β΄5438).

Σύστημα Υποβολής Δικαιολογητικών Πανεπιστημίου Πατρών για Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος.

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ζητηθεί να κατατεθούν συγκεκριμένα επιπλέον δικαιολογητικά.

Αίτηση Ψυχολογικής Στήριξης και Συμβουλευτικής

Για δωρεάν παροχή συνεδριών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης