Αιτήσεις Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Αίτηση Upnet ID

Ιδρυματικός λογαριασμός για όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής.

Αίτηση Upnet ID για Φοιτητές πΤΕΙ

Ιδρυματικός Λογαριασμός για τους φοιτητές του πΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.

Αίτηση Αποφοίτου

Πρόσβαση στις υπηρεσίες αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση διασύνδεσης με την υποδομή ΑΑΙ

Ένταξη στην υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης ΑΑΙ του Παν. Πατρών.