Α.5 για διαμένοντες στις Φοιτ. Εστίες

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Αίτηση Αλλαγής Δωματίου (για διαμένοντες στις Φοιτ. Εστίες)

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό

Αίτηση Δήλωσης Βλάβης (για διαμένοντες στις Φοιτ. Εστίες)

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Διαμονής (για διαμένοντες στις Φοιτ. Εστίες)

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.