Α.1. για Προπτυχιακούς

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό

Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Προπτυχιακών Φοιτητών

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό

Αίτηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης/Περάτωσης Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.

Αίτηση Διαγραφής

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.

Αίτηση Εκπρόθεσμης Δήλωσης Μαθημάτων

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.

Αίτηση Επανεξέτασης Προακτέου Βαθμού

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.

Αίτηση Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.

Αίτηση Συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.