Αίτηση για Zoom Webinar LicenseLogo

Αίτηση για Zoom Webinar License

Για διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίων.

Θα πρέπει να συνδεθείτε για να υποβάλετε το αίτημα σας.