Αίτηση για Zoom Webinar LicenseLogo
Αίτηση για Zoom Webinar LicenseLogo

Αίτηση για Zoom Webinar License

Για διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίων.

Αίτηση για Zoom Webinar License

Για διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίων.

Θα πρέπει να συνδεθείτε για να υποβάλετε το αίτημα σας.