Επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (ημερήσια και εσπερινά), τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, 10% από τα προηγούμενα δύο ακαδημαϊκά έτη.

Βήματα ηλεκτρονικής εγγραφής

Βήμα 1 : Ηλεκτρονική Εγγραφή στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, (ΥΠΑΙΘΑ) θα πρέπει να εγγραφείτε στο Τμήμα επιτυχίας σας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2023, του ΥΠΑΙΘΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Παράλληλα σας ζητείται να συμπληρώσετε το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (Προαιρετική διαδικασία)

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτείστε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Επιπλέον θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του προηγούμενου Τμήματος φοίτησης για τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Βήμα 2: Ολοκλήρωση Ηλεκτρονική Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Ημερομηνία: Από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: eggrafes.upatras.gr

Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών (στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/ και στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων https://www.upatras.gr/education/undergraduate-studies/), θα πρέπει να εγγραφείτε στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr

Διαδικασία εγγραφής

Για την είσοδο στην εφαρμογή eggrafes.upatras.gr απαιτείται η ταυτοποίηση των φοιτητών μέσω της συμπλήρωσης του κωδικού υποψηφίου και τουλάχιστον ενός ακόμα από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Κωδ. Υποψηφίου (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
 • Σταθερό Τηλέφωνο
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Πατρώνυμο
 • E-mail

Μετά την είσοδο, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται (με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους) και να αναρτήσετε αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

 1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
 3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR)
 4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Ο ΑΜΚΑ και ο 8/ψήφιος κωδικός εξετάσεων υποψηφίου πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως (χωρίς φυσική παρουσία) μέσω της Γραμματείας του Τμήματος εισαγωγής.

Για τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής σας μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-962632, 2610-962635 και 2610-962636, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά το διάστημα εγγραφών.

Βήμα 3: Αποστολή κωδικών πρόσβασης ιδρυματικού λογαριασμού

 • Ημερομηνία: Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου βήματος και σχετικών ελέγχων από τη Γραμματεία

 • Οι κωδικοί στέλνονται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται φυσική παρουσία

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου βήματος και σχετικών ελέγχων από τη Γραμματεία, οριστικοποιείται η εγγραφή σας και πραγματοποιείται η αποστολή των κωδικών πρόσβασης (τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη, email UPnet ID) και σχετικές οδηγίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Το e-mail είναι της μορφής up10xxxxx@ac.upatras.gr κι ενεργοποιείται την επόμενη ημέρα από την οριστικοποίηση της εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών (και την παραλαβή του σχετικού e-mail με τους κωδικούς)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, το e-mail up10xxxxx@ac.upatras.gr, είναι το μόνο επίσημο αποδεκτό e-mail που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την οποιαδήποτε επικοινωνία σας με υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, οι ανωτέρω κωδικοί είναι οι μόνοι κωδικοί που θα χρησιμοποιούνται για διάφορες υπηρεσίες και παροχές, όπως ηλεκτρονική γραμματεία, ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), παροχή συγγραμμάτων, στέγαση, σίτιση, εγγραφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class κ.λπ.

Βήμα 4: Αποστολή πιστοποιητικών εγγραφής και στρατολογικής χρήσης (αναβολή στράτευσης για άρρενες φοιτητές).

 • Ημερομηνία: Σε προθεσμία 2-3 ημερών από την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού

Σε προθεσμία 2-3 ημερών από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη UPnet ID σας, παραλαμβάνετε στο ακαδημαϊκό email σας από τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σας, με επισυναπτόμενα πιστοποιητικά εγγραφής και στρατολογικής χρήσης (αναβολή στράτευσης για άρρενες φοιτητές).

Είσαι πλέον φοιτητής

Βήμα 5: Ακαδημαϊκή ταυτότητα - πάσο

 • Ημερομηνία: Αφού έχετε παραλάβει τους κωδικούς σας

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://academicid.minedu.gov.gr/

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ταυτοποίηση και την παραλαβή κωδικών, μπορείς να υποβάλλεις αίτηση  για την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα (πάσο), http://academicid.minedu.gov.gr/

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική για τον δικαιούχο φοιτητή και μόνο.
Αναλυτικές οδηγίες και διαδικασίες αναφέρονται εδώ: http://academicid.minedu.gov.gr/procedure.

Θα λάβεις την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Θα πρέπει να ανεβάσεις ψηφιακή φωτογραφία σου. Αφού ολοκληρώσεις την αίτηση σου, θα την εγκρίνει η γραμματεία και θα σου έρθει SMS στο κινητό σου ώστε να πας να την παραλάβεις από το σημείο που έχεις επιλέξει.

 Προσοχή, για να μην καθυστερήσουν οι διαδικασίες έγκρισης, θα πρέπει να ανεβάσεις φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Παροχές

Σίτιση

 • Ημερομηνία: Από την ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Οκτωβρίου 2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://sitisi.upatras.gr/

Η σίτιση των φοιτητών παρέχεται δωρεάν με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας καθώς και από εστιατόρια σε πόλεις που εδρεύουν Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Μπορείς να υποβάλλεις ηλεκτρονικά αίτηση
για δωρεάν σίτιση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf) στον σύνδεσμο https://sitisi.upatras.gr.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ: https://www.upatras.gr/foitites/foititikimerimna/sitisi/
Στην περίπτωση που δεν δικαιούσαι ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης, μπορείς
να σιτίζεσαι στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης.

Στέγαση

 • Ημερομηνία: Από 3 έως 20 Οκτωβρίου 2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://stegasi.upatras.gr/

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/

Ξεκινάνε τα μαθήματα

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Οδηγός σπουδών

 • Στον ιστότοπο του Τμήματός σου ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου. Το
  περιεχόμενο των μαθημάτων, και γενικότερες πληροφορίες εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπάρχουν στον οδηγό
  σπουδών, που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Τμήματος.

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass

 • Δεν απαιτείται εγγραφή, αρκεί μόνο να έχεις παραλάβει τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eClass, παρέχει πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του Τμήματος ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Για να παρακολουθείς τις ανακοινώσεις και τα τεκταινόμενα των μαθημάτων, συνδέσου στον λογαριασμό σου στο eClass και εγγράψου σε όσα μαθήματα σε ενδιαφέρουν

Ηλεκτρονική Γραμματεία Progress

 • Για να έχεις πρόσβαση αρκεί μόνο να έχεις παραλάβει τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.

Πρέπει να γίνεται κάθε εξάμηνο (εκτός από το 1ο). Η εφαρμογή ανανέωσης εγγραφής
ξεκινάει
την πρώτη ημέρα του εξαμήνου και διαρκεί περίπου 1,5 μήνα
Πρέπει να γίνεται κάθε εξάμηνο. Η εφαρμογή δήλωσης μαθημάτων ξεκινάει περίπου 20
ημέρες
μετά την έναρξη μαθημάτων και διαρκεί περίπου 1 μήνα. Παρακολουθείς τις ανακοινώσεις στη
Γραμματεία
του Τμήματός σου.