Επικοινωνία

  • Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πατρών
    Συγκρότημα Προκατασκευασμένων Κτιρίων

  • 2610 962131

Διαδρομή από κεντρικό φυλάκιο

Κεντρικό Φυλάκιο
Πάρκο Ειρήνης
Οδυσσέα Ελύτη & Μ.Ανδρεωνίκου
Μ.Ανδρεωνίκου
Μ.Ανδρεωνίκου
Σεισμολογικό
ΚΕΔΙΒΙΜ