• Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
  Eργαστήριο Οικοδομικής
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κτίριο Β
 • Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
  Αίθουσα Εικαστικών 4
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κτίριο Β
 • Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
  Αίθουσα Εικαστικών 3
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κτίριο Β
 • Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
  Αίθουσα Εικαστικών 2
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κτίριο Β
 • Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
  Αίθουσα Εικαστικών 1
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κτίριο Β
 • Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Λογότυπο Πανεπιστημίου Πατρών
  Σχεδιαστήριο Σ3
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Λογότυπο Πανεπιστημίου Πατρών
  Σχεδιαστήριο Σ2
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Λογότυπο Πανεπιστημίου Πατρών
  Σχεδιαστήριο Σ1
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών