• Φωτογραφία

  • Όνομα

  • Χρήση από Τμήμα

  • Κτίριο

  • Τύπος

  • Θέσεις

  • WiFi

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστήμης Υλικών | Τμήμα Φαρμακευτικής
ΠΑΜ
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

106

Όχι

ΠΑΜ8
ΠΑΜ
Ισόγειο
  • Τμήμα Επιστήμης Υλικών | Τμήμα Φαρμακευτικής
  • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας

  • Θέσεις : 106

  • WiFi : Όχι

ΠΑΜ8
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΜ
Ισόγειο
Τμήμα Επιστήμης Υλικών | Τμήμα Φαρμακευτικής

Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας

Θέσεις : 106

WiFi : Όχι

ΠΑΜ8