• Φωτογραφία

  • Όνομα

  • Χρήση από Τμήμα

  • Κτίριο

  • Τύπος

  • Θέσεις

  • WiFi

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Βαρέα Ηλεκτρολόγων
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

105

Ναι

ΗΛ2
Βαρέα Ηλεκτρολόγων
Ισόγειο
  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας

  • Θέσεις : 105

  • WiFi : Ναι

ΗΛ2
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Βαρέα Ηλεκτρολόγων
Ισόγειο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας

Θέσεις : 105

WiFi : Ναι

ΗΛ2