• Φωτογραφία

  • Όνομα

  • Χρήση από Τμήμα

  • Κτίριο

  • Τύπος

  • Θέσεις

  • WiFi

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΜ
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

182

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΜ
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

180

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΜ
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

85

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΜ
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

156

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΜ
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

106

Ναι

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΜ
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

106

Ναι