Πως μπορώ να λάβω τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Μέριμνας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 2610 969696 και μέσω email στο socialwelfare@upatras.gr. Το Γραφείο βρίσκεται στο Κτίριο Α’ (κτίριο Διοίκησης) της Πανεπιστημιούπολης Ρίου, στο ισόγειο, στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αίτηση για όποια υπηρεσία της Κοινωνικής Μέριμνας επιθυμείτε συμπληρώνοντας τη Φόρμα Ωφελούμενου, και θα επικοινωνήσει μέλος της Κοινωνικής Μέριμνας μαζί σας.

Προβολές : 442