Ποιες υπηρεσίες παρέχονται;

Παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική Στήριξη
  • Ψυχολογική Στήριξη
  • Υπηρεσίες προσβασιμότητας στο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό
  • Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική
  • Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία
  • Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Κοινωνικής Μέριμνας.

Προβολές : 539

betterdocs-category-icon

Φοιτητική μέριμνα

101