Ποιες θεωρούνται Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες;

Οι Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016 διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις Ευάλωτες και στις Ειδικές Ομάδες.

  • Στις Ευάλωτες Ομάδες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και συγκεκριμένα: Φοιτητές με Αναπηρία, Φοιτητές πάσχοντες από σοβαρά παθολογικά προβλήματα, Φοιτητές πάσχοντες από ψυχική νόσο, Φοιτητές (πρώην ή νυν) χρήστες ουσιών, Φοιτητές με παραβατική συμπεριφορά, Φοιτητές οροθετικοί.
  • Στις Ειδικές Ομάδες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια και συγκεκριμένα: Φοιτητές προερχόμενοι από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, Φοιτητές προερχόμενοι από μονογονεϊκή οικογένεια με χαμηλό εισόδημα, Φοιτητές προερχόμενοι από μειονότητα, Φοιτητές πρόσφυγες/ μετανάστες, Φοιτητές θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Φοιτητές θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Φοιτητές πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
Προβολές : 1.875